Hoe Bladel bijna een half miljoen “cadeau” gaf aan Ballast Nedam

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen over 2 dagen gehouden worden valt een ding op:
alle partijen zijn zeer lief voor elkaar en hebben het in zalen met voornamelijk eigen aanhang aanwezig alleen over een paar actuele thema’s voor de toekomst.

Nog opmerkelijker is dat in de gehele campagne er één ding niet gebeurd is, het afrekenen van wethouders en/of raadsleden voor gedaan werk, goed of slecht.

Daartoe zijn echter voldoende mogelijkheden.

Een eerste aanzet is hoe de gemeente Bladel bijna een half miljoen “cadeau” gaf aan Ballast Nedam. Herinnert u zich nog de publicaties in het Eindhovens Dagblad.

Ik verwijs hiervoor naar het Eindhovens Dagblad d.d. 11 september 2017.
Egyptische Poort is het plangebied rond zwembad De Smagtenbocht en de sportvelden van Bladella. Over de invulling ervan kon de gemeenteraad van Bladel het jaren niet eens worden. Nadat projectontwikkelaar Ballast Nedam in 2015 voor 489.000 euro werd afgekocht, was het idee om helemaal blanco te beginnen.

Op 12 oktober 2017 schreef het Eindhovens Dagblad “Sinds de gemeenteraad besloot het gebied te herontwikkelen, liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro.

Kunt u nog herinneren dat Zwembad De Smagtenbocht koste was koste gesloten en gesloopt moest worden omdat de daadwerkelijke jaarlijkse kosten voor de gemeente Bladel om haar open te houden € 27. 227 bedroegen. Een serieus voorstel, met offertes onderbouwd, gaf in 2007 aan dat met een bedrag van € 125.000,- op jaarbasis men een volledig gerenoveerd Openluchtzwembad had met verwarmd water welke nog vele jaren vooruit kon. Na de sloop in 2007 heeft de gemeente Bladel, met dank aan de VHP en anderen, inmiddels dus al 2,8 miljoen euro uitgegeven. Dit is nog exclusief de 1 miljoen euro die de gemeente destijds aan advocaat en ingehuurde deskundige uitgaf om de Stichting die het openluchtzwembad exploiteerde van het terrein te krijgen en het bad te sluiten.

Ofwel voor deze 3.8 miljoen euro had het Openluchtzwembad De Smagtenbocht minimaal 30 jaar volledig gerenoveerd open kunnen blijven. Nu ligt er al 11 jaar niets.

Terugkomende op Ballast Nedam:

Dit bestemmingsplan uit 2007 behelst de ontwikkeling van een toeristisch-recreatief gebied rondom zwembad De Smagtenbocht en de sportvelden van Bladella. “Bij beide partijen leefde het besef dat de ontwikkeling samen niet meer haalbaar is”, zegt gemeentesecretaris Ed Mol. Het bedrag bestaat uit een terugbetaling van 100.000 euro die Ballast Nedam eerder aan Bladel vooruit had betaald voor plankosten die de gemeente zou maken.

Na onderhandelingen met de gemeente Bladel bleek Ballast Nedam voor 389.000 euro ‘bereid het boek te sluiten’, zegt Mol. Hij noemt het een realistisch bedrag op basis van het kostenoverzicht dat Ballast Nedam heeft overlegd aan de gemeente.”

De vraag die opkomt is waarom Ballast Nedam de gemeente Bladel 100.000 euro moet lenen voor het maken van plankosten? Daarnaast heeft Ballast Nedam niet meer mogen doen dan een plan indienen, wetende dat de gemeenteraad daarna dit plan moet goedkeuren dan wel afkeuren. Het is nog steeds zo dat het opstellen en indienen van plannen voor rekening en risico van de partij komt die deze plannen indient. Het ware anders als de gemeenteraad haar goedkeuring daaraan gegeven zou hebben en al begonnen zou zijn met de uitvoering van deze plannen. Daarvan is in het geheel geen sprake. Zonder goedkeuring van de gemeenteraad zijn er nog geen verplichtingen wederzijds, ook niet aangaande de betaling van enige schadevergoedingen.

Men kan dan niet anders dan concluderen als dat de gemeente Bladel volledig overbodig een bedrag van € 389.000 aan Ballast Nedam heeft betaald, zonder dat daar enige juridische noodzaak voor aanwezig was. Dit nog afgezien van de € 100.000 die de gemeente Bladel van Ballast “geleend” zou hebben.

Het is weer de burger die betaald voor ……………. niets.
En wie wordt hiervoor afgerekend……………………niemand.

 

 

Ook TrefZeker Hapert wordt door de NOS genoemd in een landelijke nieuwspublicatie.

Ook TrefZeker Hapert wordt door de NOS genoemd in een landelijke nieuwspublicatie. Na Bladel Transparant en D’66 de derde partij in de gemeente Bladel voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen die in het landelijke nieuws genoemd wordt.. Volgens de NOS zouden we niet misstaan in de hoofdklasse zondagamateurs. 🙂

“Sommige partijen zouden, gelet op hun naam, zo kunnen meedraaien in de voetbalcompetitie. Wat te denken van Ameland ’82, Breda ’97 en Forza De Bilt? Maar ook Trefzeker Hapert, TOP, DOS en DSV (Door Samenwerking Vooruit) zouden niet misstaan in de hoofdklasse zondagamateurs.”

https://nos.nl/artikel/2222551-van-mijn-partij-tot-ieders-belang-de-opmerkelijkste-partijnamen.html

Schrijft TrefZeker Hapert over 9 dagen geschiedenis bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Nog 9 dagen en dan kunt u in de Gemeente Bladel stemmen op de oudste lijsttrekker bij de Nederlandse Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Met zijn 85 jaar is de heer Jan van den Bossche nog steeds maatschappelijk en zakelijk vol actief. In 1974 is hij reeds gekozen als gemeenteraadslid in de gemeente Hoogeloon en nu 44 jaar later waarschijnlijk opnieuw in de gemeente Bladel. En dat met een of meer zetels en geheel op eigen kracht.

Ook zijn vrouw mevrouw Thea Van den Bossche – Goedemondt staat op nummer 3 op de kieslijst en is daarmee daadwerkelijk verkiesbaar. En dat met haar 78 jaren.

Volg TrefZeker Hapert via www.trefzekerhapert.nl en via www.facebook.com/trefzekerhapert en volg hoe deze partij spoedig historie kan gaan schrijven in Nederland.

Bij TrefZeker Hapert hebben we het niet alleen over ouderen maar hier staan ze ook daadwerkelijk aan het roer. Petje af voor het tonen van voor zoveel karakter. Niet lullen maar doen.

De huidige democratie in Hapert is vergelijkbaar met deze in Wit-Rusland

Vergelijkbaar met de president van Wit-Rusland duld ook de VHP in Hapert geen enkel tegengeluid. Of men steunt de (waan)ideeën van de paar toonaangevende personen binnen de VHP of men wordt met alle middelen tegengewerkt.

Het moge duidelijk zijn dat een nieuwe partij, zoals TrefZeker Hapert, welke wel daadwerkelijk naar de wensen en meningen van de inwoners van Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel wil luisteren, zonder eigenbelangen, flink tegengewerkt wordt door de VHP dan wel leden van haar. Zelfs inwoners van Hapert werden feitelijk geïntimideerd om vooral geen plaats te nemen op de Kandidatenlijst van TrefZeker Hapert (of op een andere kandidatenlijst, niet zijnde de VHP) voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de Gemeente Bladel.

Een duidelijk voorbeeld treft u hierna aan. De persoonsgegevens zijn wit gemaakt uit privacyoverwegingen. BriefAfmeldingLijstduwer3022018Website

 

 

 

 

Statutaire doelstellingen TrefZeker Hapert

1. De vereniging heeft ten doel:
a. Het bevorderen van democratie, verantwoording, integriteit en transparantie in de gemeente Bladel;
b. De inwoners van de gemeente Bladel, met name uit Hapert, Casteren en Hoogeloon, optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Bladel een en ander als voorzien in de Kieswet.
c. Het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de kandidaten voor de gemeenteraad van Bladel.
d. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Bladel, met name uit Hapert, Casteren en Hoogeloon, en de regio de Kempen.
e. Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de gemeente Bladel.
f. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn in de gemeente Bladel, met name in Hapert, Casteren en Hoogeloon.
g. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie, theater, muziek, onderwijs en vrijwilligerswerk en het instandhouden en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Bladel en omringende gemeenten.
h. Het controleren van handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van de besluiten door het College van Burgemeester en wethouders en haar voorgangers.
i. Het behouden van Gemeenschapshuis Den Tref.

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. door het deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bladel middels het stellen van kandidaten uit haar (aspirant-)leden en door het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten om zo een zo groot mogelijk aantal zetels in de gemeenteraad van Bladel te verwerven, een en ander als voorzien in de Kieswet;
b. Het ondersteunen en samenwerken met lokale, nationale en internationale rechtspersonen en natuurlijke personen welke (een gedeelte van) de doelstellingen van TrefZeker Hapert (mede) uitvoeren;
c. het bevorderen van politiek-maatschappelijke vorming en bewustwording van de inwoners van de gemeente Bladel;
d. de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;
e. het vastleggen van concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma voor de gemeente Bladel;
f. het houden van ledenvergaderingen en (van in ieder geval een jaarlijkse) openbare bijeenkomst(en), waarin de politiek-maatschappelijke situatie in de gemeente Bladel zal worden besproken en toegelicht;
g. alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Oudste voorzitter van Nederland van een nieuwe politieke Partij

Trefzeker Hapert heeft met zekerheid (één van) de oudste voorzitter van een nieuwe politieke partij van Nederland. Reeds in 1982 richte de heer Jan van den Bossche de VHP in Hapert op. Daarvoor was hij ook al gemeenteraadslid in de gemeente Hoogeloon in de jaren 70. Destijds wenste hij zelfs dat commissievergaderingen aldaar openbaar zouden moeten zijn, wat hem niet in dank werd afgenomen. Tegenwoordig onvoorstelbaar.

Nu, met 85 jaar, richt hij opnieuw een nieuwe politieke partij op, samen met Alexander Brom, genaamd TrefZeker Hapert. 50 jaar heeft hij er inmiddels opzitten in het gemeenschapsleven van de gemeente Bladel (met name Hapert en Hoogeloon) en daarbij meerdere verenigingen en stichtingen opgericht, welke hedendagen nog actief zijn.

Ook nu kan hij het niet laten en zal met vol goede moed en frisse energie ertegen aangaan om ook hier een succes van te maken. TrefZeker Hapert, van de burger voor de burger.

 

Kandidaten voor gemeenteraadsverkiezing

Mocht u zich wensen te kandideren voor TrefZeker Hapert, zowel als mogelijk actief raadslid en/of commissielid dan wel om als lijstduwer de vereniging op weg naar de verkiezing en/of daarna te ondersteunen, stuur dan een korte cv met motivatie naar contact@trefzekerhapert.nl of een Whatsapp-bericht naar 06-47744520.

Tot 25 januari 2018 kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

 

 

Persbericht d.d. 22 december 2017

De politieke partij TrefZeker Hapert met volledige rechtsbevoegdheid is opgericht op 15 december 2017 door de heer Jan van den Bossche en op zijn verzoek heeft mr. drs. Alexander Brom (secretaris/penningmeester) zich hierbij aangesloten. Zij zal deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Bladel op 21 maart 2018. Een van de activiteit omschrijving is: het bevorderen van democratie, verantwoording, integriteit transparantie in de Gemeente Bladel en de inwoners van de gemeente Bladel, met name uit Hapert, Casteren en Hoogeloon, de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke besluitvorming binnen de gemeente en uiteraard het stellen van kandidaten voor de gemeenteraad van Bladel.

De Heer van den Bossche is de oprichter in 1982 van de Vrije Hapertse Partij (VHP) en was toen ook de voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Hapert. De heer Alexander Brom is de oprichter van Bladel Transparant in 2004 (BT) en voormalig voorzitter van Stichting ABS. Deze beiden partijen zijn al in de Gemeenteraad van Bladel vertegenwoordigt.

De Heer van den Bossche distantieert zich nadrukkelijk van de huidige werkwijze van de door hem opgerichte politieke partij de VHP, daar zij alles behalve opkomt voor de inwoners van Hapert, Casteren en Hoogeloon en alles in het werk stelt om het Gemeenschapshuis Den Tref, volstrekt overbodig te slopen.

De heer Alexander Brom daarentegen is trots op de door hem opgerichte partij Bladel Transparant en de door haar verrichte werkzaamheden de afgelopen 12 jaar in de Gemeente Bladel. Maar voor behoud van Den Tref en om daadwerkelijk de inwoners van Hapert, Casteren en Hoogeloon weer invloed te geven alsmede dat er naar hen geluisterd wordt draagt hij graag zijn steen hieraan bij.

TrefZeker Hapert heeft o.a. tot doel met namen de inwoners uit Hapert, Casteren en Hoogeloon optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek en maatschappelijke besluitvorming binnen de gemeente Bladel. Daarnaast streeft zij nadrukkelijk tot behoud van Gemeenschapshuis Den Tref. Tot 31-12-2048 is dit normaliter al veilig gesteld maar willen dit uitbreiden tot en met 31 december 2080.

Reacties: contact@trefzekerhapert.nl