Over

Op 15 december 2017 is TrefZeker Hapert opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het bestuur van de vereniging TrefZeker Hapert wordt gevormd door

Jan van den Bossche                                       mr. drs. Alexander Brom
(voorzitter)                                                        (secretaris/penningmeester)

Haar KvK-nummer is 70331952
Haar RSIN nummer is 858268012

De vereniging kwalificeert als een ANBI-instelling en heeft inmiddels de Belastingdienst verzocht om haar deze status ook toe te kennen. Normaliter volgt de definitieve bevestiging spoedig.

JAARREKENING 2017 TREFZEKERHAPERT

Verkiezingsprogramma 2018 TREFZEKERHAPERT